Продолжуваат судењата кои се итни или застаруваат, останатите да се одложат
17 март 2020

Владата на Република Северна Македонија на вчерашната седница препорача Судскиот совет и Врховниот суд да ја разгледаат можноста за носење на одлука за одложување на судењата, но со неколку исклучоци. ...

Министерството за правда презема мерки за зголемена заштита на граѓаните во нотарските канцеларии
17 март 2020

Во правец на реализација на мерките и препораки за заштита и превенција од КОВИД -19 донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија на 19-тата седница од 14.03.2020 година, а соочени со потребите на граѓаните за непречен пристап до нотарските услуги, Министерството за правда испрати известување до Нотарската комора. ...

Министерството за правда ги извести надлежните во правосудството за прогласувањето кризна состојба во Дебар и Центар Жупа
13 март 2020

По донесената одлука за прогласување на кризна состојба во Дебар и Центар Жупа, Министерството за правда ги извести за донесената одлука претседателот на Судскиот совет г. Киро Здравев и Јавниот обвинител г. Љубомир Јовески ...

Владата донесе Одлука за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 со која сите нејзини мерки добиваат правна основа за нивно спроведување
13 март 2020

Владата на Република Северна Македонија на својата 17-та седница го разгледа Записникот од состанокот на Координативното тело за прибирање и размена на информации за спроведување на мерките за спречување на појавата, раното откривање, спречување на ширењето и сузбивањето на коронавирус инфекцијата, одржан на 12 март 2020 година, со Листа на дијагнози на хронични состојби и Објаснувањето околу прогласувањето Пандемија од Светската здравствена организација и согласно предлозите изнесени во расправата на седницата, а со цел превенција и ширење на овој вирус, ги усвои следниве заклучоци, мерки и препораки: ...