Огласи

Јавен оглас за избор на тројца кандидати за член од Република Македонија во Европскиот Комитет за превенција од тортура и нехуман или понижувачки третман или казнување
19 декември 2018 ; 89,77KB
Интерен ОГЛАС БРОЈ 1/18 за унапредување на административен службеник преку интерен оглас
07 декември 2018 ; 348,13KB
Пријава за унапредување на административен службеник преку интерен оглас
07 декември 2018 ; 410,27KB
Услови за работа – Асистент на постојаниот твининг советник
03 септември 2018 ; 138,17KB
Услови за работа – Јазичен асистент на постојаниот твининг советник
03 септември 2018 ; 138,68KB
Оглас за вработување: Асистент на ПТС (Постојаниот твининг советник) и Јазичен асистент
03 септември 2018 ; 66,67KB
ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на кандидати за постојани судски преведувачи за потребите на Министерството за правда за вршење на писмен превод
06 август 2018 ; 139,04KB
Пријава за ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на кандидати за постојани судски преведувачи за потребите на Министерството за правда за вршење на писмен превод
06 август 2018 ; 195,97KB