Огласи

Одлука за избор на на кандидат по интрен оглас, согласно член 52 став 2 од Законот за амиднистративните слузбеници
31 јануари 2020 ; 470,48KB
Одлуката за унапредување на административен службеник - КПУ Затвор Битола
31 јануари 2020 ; 620,65KB
Одлука за избор на кандидат по интерет оглас број 01/2019 за унапредување на административен службеник - Александра Анѓеловска
20 јануари 2020 ; 592,06KB
Одлука за избор на кандидат по интерет оглас број 01/2019 за унапредување на административен службеник - Валентина Тодоровска-Димеска
20 јануари 2020 ; 586,65KB
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 04-24/1 од 08.01.2020 година за унапредување на еден административен службеник во КПУ Затвор Битола
14 јануари 2020 ; 217,29KB
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019 за унапредување на два административни службеници во Управата за извршување на санкциите
30 декември 2019 ; 250,04KB
ИНТЕРЕН ОГЛАС за унапредување на административен службеник - затвор Прилеп
27 декември 2019 ; 309,36KB
Интерен оглас - КПУ Затвор Охрид
20 декември 2019 ; 1032,75KB
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2019 (0401-1940/1 од 10.12.2019) година за унапредување на 2 (двајца) припадници на затворска полиција - КПУ Казнено поправен дом Штип
11 декември 2019 ; 1023,95KB
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 0401-1760/1 од 28.11.2019 година за унапредување на 2 (двајца) административни службеници во КПУ Казнено поправен дон Штип
04 декември 2019 ; 1815,76KB
ПРИЈАВА за унапредување на административни службеници преку ИНТЕРЕН ОГЛАС
25 ноември 2019 ; 155,67KB
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 04-441/5 од 18.11.2019 година за унапредување на 1(еден) административен службеник во КПУ Затвор Прилеп
25 ноември 2019 ; 173,35KB
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 04-441/1 од 09.10.2019 година за унапредување на 1(еден) административен службеник во КПУ Затвор Прилеп
16 октомври 2019 ; 681,59KB
Интерен оглас за унапредување на административни службеници и образец - пријава за интерен оглас
26 септември 2019 ; 827,63KB
Оглас за вработување: Асистент на постојаниот твининг советник - Твининг проект ИПА 2014 - „Зајакнување на пенетенцијарниот систем и пробациската служба" (MK 14 IPA JH 02 18)
23 јануари 2019 ; 154,00KB
Услови за работа – Асистент на постојаниот твининг советник
03 септември 2018 ; 138,17KB
Услови за работа – Јазичен асистент на постојаниот твининг советник
03 септември 2018 ; 138,68KB
Оглас за вработување: Асистент на ПТС (Постојаниот твининг советник) и Јазичен асистент
03 септември 2018 ; 66,67KB