Годишни извештаи

Измена и Дополнување на Планот за јавни набавки за 2018 година од Единицата за импелементација на проектот
09 ноември 2018 ; 929,51KB
Годишен план за јавни набавки за 2018
10 јули 2018 ; 774,23KB
Измена на Годишен план за јавни набавки за 2018 година
10 јули 2018 ; 194,23KB
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ЗА СОСТОЈБАТА И РАБОТЕЊЕТО НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА
; 3580,71KB
Годишен извештај на Управата за извршување на санкциите за работењето и состојбата во Казнено поправните и Воспитно поправните установи во Република Македонија за 2012 година
; 881,75KB
Годишен извештај на Управата за извршување на санкциите за работењето и состојбата во Казнено поправните и Воспитно поправните установи во Република Македонија за 2013 година
; 731,31KB
Годишен извештај на Управата за извршување на санкциите за работењето и состојбата во Казнено поправните и Воспитно поправните установи во Република Македонија за 2014 година
; 7722,27KB