Распореди за полагање

1.
Испит за медијатори во Јунска испитна сесија 2019 година
17 јуни 2019 ; 282,95KB
2.
ИЗВЕСТУВАЊЕ
01 март 2019 ; 186,48KB
3.
Декемвриска испитна сесија 2018
05 декември 2018 ; 255,08KB
4.
Октомвриска испитна сесија 2018
08 октомври 2018 ; 255,65KB