Известувања и Огласи

1.
И З В Е С Т У В А Њ Е ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВЕШТАК ВО АПРИЛСКА СЕСИЈА 2020 година.
25 февруари 2020 ; 281,28KB
2.
И З В Е С Т У В А Њ Е за сите кандидати кои го положија стручниот испит за вештаци во Декемвриска испитна сесија 2019 година.
10 февруари 2020 ; 59,42KB
3.
Практичниот дел - стручниот испит за Вештак во Декемвриска испитна сесија 2019 година - 25.12.2019 - 15.00 - 17.00
13 декември 2019 ; 71,19KB
4.
Известување за стручен испит за вештак во Декемвриска сесија 2019 година
05 декември 2019 ; 182,05KB
5.
И З В Е С Т У В А Њ Е - доделување на уверенија за положен испит за вештаци - ОКТОМВРИСКА испитна сесија 2019
02 декември 2019 ; 12,93KB
6.
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВЕШТАК ВО ДЕКЕМВРИСКА СЕСИЈА 2019 година
29 октомври 2019 ; 113,65KB
7.
ИЗВЕСТУВАЊЕ за полагање на стручен испит за вештак во декемвриска сесија 2019 година.
29 октомври 2019 ; 15,02KB
8.
Известување за практичниот дел во Октомвриската испитна сесија - 29.10.2019 година
24 октомври 2019 ; 166,62KB
9.
Известување за стручен испит за вештак во Октомвриска сесија 2019 година
03 октомври 2019 ; 325,21KB
10.
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВЕШТАК ВО ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА 2019 година
27 август 2019 ; 122,10KB
11.
Известување за доделување на уверенија за вештаци
08 јули 2019 ; 218,97KB
12.
ИЗВЕСТУВАЊЕ
10 јуни 2019 ; 157,10KB
13.
ИЗВЕСТУВАЊЕ
05 јуни 2019 ; 218,93KB
14.
ИВЕСТУВАЊЕ
30 мај 2019 ; 113,52KB
15.
Известување за полагање на стручен испит за вештак во јунска сесија 2019 година.
03 мај 2019 ; 220,17KB
16.
Известување за Практичниот дел од стручниот испит за Вештак
12 април 2019 ; 447,75KB
17.
Известување - Стручен испит - Априлска испитна сесија 2019
28 март 2019 ; 130,95KB
18.
И З В Е С Т У В А Њ Е ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВЕШТАК ВО АПРИЛСКА СЕСИЈА 2019 година
27 февруари 2019 ; 219,90KB
19.
Известување за кандидатите кои го положиија Теоретскиот дел од стручниот испит за Вештак во Декемвриска испитна сесија 2018
17 декември 2018 ; 19,25KB
20.
ИЗВЕСТУВАЊЕ од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
25 декември 2017 ; 182,27KB
21.
ИЗВЕСТУВАЊЕ од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ, ГЕОДЕЗИЈА и ЗЕМЈОДЕЛСТВО
25 декември 2017 ; 182,71KB
22.
ИЗВЕСТУВАЊЕ од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
25 декември 2017 ; 182,27KB
23.
ИЗВЕСТУВАЊЕ за кандидатите од областа на ГРАДЕЖНИШТВО и СООБРАЌАЈ
25 декември 2017 ; 174,50KB
24.
И З В Е С Т У В А Њ Е
18 декември 2017 ; 182,71KB
25.
ИЗВЕСТУВАЊЕ за испит за вештаци во декемвриска испитна сесија
08 декември 2017 ; 21,56KB
26.
ИЗВЕСТУВАЊЕ
07 ноември 2017 ; 512,84KB
27.
ИЗВЕСТУВАЊЕ
03 октомври 2017 ; 43,59KB