Известувања и Огласи

1.
Известување за стручен испит за вештак во Октомвриска сесија 2019 година
03 октомври 2019 ; 325,21KB
2.
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВЕШТАК ВО ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА 2019 година
27 август 2019 ; 122,10KB
3.
Известување за доделување на уверенија за вештаци
08 јули 2019 ; 218,97KB
4.
ИЗВЕСТУВАЊЕ
10 јуни 2019 ; 157,10KB
5.
ИЗВЕСТУВАЊЕ
05 јуни 2019 ; 218,93KB
6.
ИВЕСТУВАЊЕ
30 мај 2019 ; 113,52KB
7.
Известување за полагање на стручен испит за вештак во јунска сесија 2019 година.
03 мај 2019 ; 220,17KB
8.
Известување за Практичниот дел од стручниот испит за Вештак
12 април 2019 ; 447,75KB
9.
Известување - Стручен испит - Априлска испитна сесија 2019
28 март 2019 ; 130,95KB
10.
И З В Е С Т У В А Њ Е ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВЕШТАК ВО АПРИЛСКА СЕСИЈА 2019 година
27 февруари 2019 ; 219,90KB
11.
Известување за кандидатите кои го положиија Теоретскиот дел од стручниот испит за Вештак во Декемвриска испитна сесија 2018
17 декември 2018 ; 19,25KB
12.
ИЗВЕСТУВАЊЕ од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
25 декември 2017 ; 182,27KB
13.
ИЗВЕСТУВАЊЕ од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ, ГЕОДЕЗИЈА и ЗЕМЈОДЕЛСТВО
25 декември 2017 ; 182,71KB
14.
ИЗВЕСТУВАЊЕ од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
25 декември 2017 ; 182,27KB
15.
ИЗВЕСТУВАЊЕ за кандидатите од областа на ГРАДЕЖНИШТВО и СООБРАЌАЈ
25 декември 2017 ; 174,50KB
16.
И З В Е С Т У В А Њ Е
18 декември 2017 ; 182,71KB
17.
ИЗВЕСТУВАЊЕ за испит за вештаци во декемвриска испитна сесија
08 декември 2017 ; 21,56KB
18.
ИЗВЕСТУВАЊЕ
07 ноември 2017 ; 512,84KB
19.
ИЗВЕСТУВАЊЕ
03 октомври 2017 ; 43,59KB