Се одржа традиционалната манифестација на „Нотарски денови„  
     
 

31.10.2016

 
 

Министерот за правда г. Џафери учествуваше на манифестацијата организирана од Нотарската комора на Република Македонија „Нотарски денови„. Во текот на неговото обраќање министерот Џафери истакна дека: Воведувањето на нотаријатот во Република Македонија како современа јавна служба воспоставена заради задоволување на потребите и правните интереси на граѓаните и другите правни субјекти позитивно се одрази врз целокупното функционирање на правниот систем, а особено влијаеше врз унапредувањето на превентивната правна заштита и зголемувањето на правната сигурност на граѓаните. Тој исто така истакна дека: Нотаријатот во Република Македонија функционира повеќе години, но, тоа незначи дека во рамките на извршување на нотарската дејност повеќето од вас не се соочија со повеќе проблеми, а досегашната примена на Законот за нотаријатот покажа и одредени слабости кои ќе се надминат со  новиот Закон за нотаријатот кој ќе започне да се применува од 01.01.2017 година, и се надеваме дека успешно ќе ја заврши својата работа на еден модерен и современ закон. На крај од неговото обраќање министерот Џафери се заложи за постојанана поддршка на развојот на нотаријатот и од аспект на легислативен и од аспект на едукативен и функционален план, потенцирајќи го значењето на функцијата на нотарите за правниот систем на Република Македонија.
 
     
   
  Врати се назад   |   Архива на новости  
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk