Министерот Маневски врачи решенија на именувани нотари и извршители  
     
 

17.12.2008

 
 

На 28 новонаименувани нотари и извршители министерот за правда Михајло Маневски денеска им врачи  решенија.

Министерот Маневски истакна дека Министерството за правда  посветува големо внимание на унапредување на извршителската и  нотарската служба  , особено при подготовката на законите каде што се настојува судовите да се растеретат од вонсудски предмети

-Се надевам дека вашите нови функции  ќе ги вршите чесно  совесно , и одговорно, во рамки на уставот и законите и ќе го дадете потребниот квалитет –истакна министерот Маневски.

< />
За подрачјето на Основните судови на градот Скопје  именувани се 7 нотари:

1. Ана Петровска  од Скопје

2. Сашо Клисаровски од Скопје

3. Драган Иванов од Скопје

4. Eлена Пенџерковски од Скопје

5. Катерина Митревска од Скопје

6. Ванчо Андоновски од Скопје

7. Вера Станоевска  од Крива Паланка

За подрачјето на Основен суд Велес именуван е 1 нотар:

     1. Тања Аспорова  од Велес  

За подрачјето на Основен суд Тетово именувани се 2 нотари  :

     1. Зоран Чукеловски  од Тетово

     2. Ненад Трипуновски од Тетово

За  подрачјето на Основен суд Битола  именуван е 1:

     1.   Василка Гоновска  од Битола

За подрачјето на Основен суд  Гостивар  именуван е 1 нотар:

     1. Симјановски Бобан од Гостивар

За подрачјето на Основен суд   Кичево   именуван е 1 нотар:

     1.  Драган Миноски од Кичево

За подрачјето на Основен суд   Куманово   именуван е 1 нотар:

     1. Зорица Кнезовиќ од Скопје

За подрачјето на Основниот суд во Велес, Основниот суд во  Гевгелија, Основниот суд во Кавадарци и Основниот суд во Неготино  именуван е 1 извршител:

     - Ангел Костадиновски од Кавадарци 

2. За подрачјето на Основниот суд во Гостивар и Основниот суд во Кичево  именуван е 1 извршител :

     - Владимир Станинов од Скопје

3. За подрачјето на Основниот суд во Куманово, Основниот суд во Крива Паланка и Основниот суд во Кратово именуван е 1 извршител:  

     - Славица Крстевска

4. За подрачјето на Основниот суд во Охрид, Основниот суд во Струга и Основниот суд во Дебар  именувани се 2 извршители:

     - Гордана Џутеска од Струга

     - Станислав Тасевски од Струга 

5. За подрачјето на Основниот суд во Прилеп и Основниот суд во Крушево именуван е 1 извршител:

     - Владо Стеваноски од Прилеп

6.За подрачјето на Основен суд Скопје 1-Скопје и Основен суд Скопје 2 –Скопје именувани се 4 извршители:

     -  Анѓелка Ефкоска од Скопје

     - Даница Страчкова од Скопје

     - Светлана Јосифовска од Скопје

     - Александар Тасевски од Скопје  

7. За подрачјето на Основниот суд во Струмица и Основниот суд во Радовиш именуван е 1 извршител:

     -  Петре Темелков од Радовиш   

8. За подрачјето на Основниот суд во Штип и Основниот суд во Свети Николе  именувани се 3 извршители:

     - Николчо Саздов од Св. Николе

     -  Стојка Николиќ од Штип

     - Сашо Ѓоргиев од Св. Николе

 

 

 
     
   
  Врати се назад   |   Архива на новости  
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk