Njoftim për propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve  
     
 

07.08.2017

 
 

Duke pasur parasysh parimet e vendosura nga Qeveria e RM-së se do të ketë qeverisje transparente dhe qeveri që do të jap llogari para qytetarëve të saj, Ministria e drejtësisë dhe Sekretariati për Implementimin e Marrëveshjes së Ohrit publikojnë tekstin zyrtar të Propozim Ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili është në procedurë parlamentare për miratim.

Të gjithë qytetarët e interesuar tekstin e Propozim Ligjit mund ta gjejnë në linkun si vijon.

http://justice.gov.mk/documents/ligji%20i%20gjuheve%20%20-%20komplet.pdf

 

http://www.siofa.gov.mk/data/PROPOZIM%20-%20LIGJ%20p%C3%ABr%20p%C3%ABrdorimin%20e%20gjuh%C3%ABve.doc

Pas miratimit të ligjit nga Parlamenti i Maqedonisë , i njëjti do të dërgohet për mendim në Komisionin e Venedikut bashkë me dispozitat të kontestueshme dhe që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës shqipe në monedhat dhe letrat me vlerë si dhe uniformat e armatës.

Me respekt,

 

 
     
   
     |   Arkivi i risive  
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk