Per Strategjinë  
     
 

29.11.2017

 
 

Në seancën e djeshme të 40 – të, Qeveria  e RM-së,  e miratoi Strategjinë për Reforma në Sektorin e Gjyqësorit  për periudhën 2017 – 2022 me Planin e Veprimit. 

Strategjinë dhe Planin e Veprimit mund t`i  gjeni në ueb –faqen e ministrisë  në pjesën Rregulloret - Strategjitë 

 
     
   
     |   Arkivi i risive  
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk