MINISTRI
 

BILEN SALIJI

Ministër i drejtësisë

Data e lindjes: 23 qershor 1975 vit

Vendlindja: Dobërdoll, komuna e Vrapçishtit

Statusi martesor: I martuar, baba i tre fëmijëve

 

Arsimi:

  • Arsimi i lartë - Fakulteti juridik - Universiteti shtetëror i Tetovës, Tetovë

  • Arsimi i mesëm - Gjimnazi “Pançe Popovski”, Gostivar

 

Përvoja profesionale:

  • 2005 - 2009 Këshilltar për marëdhënie me publikun - komuna e Vrapçishtit

  • 2009 - 2011 Drejtor, NKP Vrapçisht - komuna e Vrapçishtit

  • 2011 - 2017 Drejtor, Inspektorati shtetëror për pylltari dhe gjueti

Kualifikime shtesë:

  • Provimi i jurispodencës

  • Provimi i noterisë

 

Gjuhë:

  • Shqip

  • Maqedonisht

  • Anglisht

 

 
  Organizimi i Ministrisë së Drejtësisë
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk