SEKTORI PËR MBIKQYRJE MBI PUNËN E PËRMBARUESVE, NDËRMJETSUESVE DHE NOTERËVE
 

 
  Organizimi i Ministrisë së Drejtësisë
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk