DREJTORIA PËR UDHËHEQJE ME LIBRAT AMË
 

Të gjitha  informacionet që kanë të bëjnë me Drejtorinë për Udhëheqje me Librat Amë, mund t`i gjeni në ueb faqen https://www.uvmk.gov.mk/mk

 
  Organizimi i Ministrisë së Drejtësisë
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk