27.06.2017
  Министерот за правда оствари средба со г.Рајнхард Прибе
  повеќе
 
  16.06.2017
  Министерот за правда Билен Салији се сретна со амбасадорот на Кралството Холандија, Вилем Ваутер Пломп
  повеќе
 
  14.06.2017
  Министерот за правда г. Билен Салији, денеска оствари средба со амбасадорот на Франција, г. Кристијан Тимоние
  повеќе
 
  13.06.2017
  Министерот за правда Билен Салији оствари протоколарна средба со амбасадорот на Република Албанија во Република Македонија, г. Фатос Река
  повеќе
 
  12.06.2017
  Средба на Министерот за правда Билен Салији, со амбасадорот на ЕУ, Самуел Жбогар
  повеќе
 
  12.06.2017
  Средба на Министерот за правда г. Билен Салији со амбасадорот, г-ѓа Нина Суомалаинен, Шеф на Мисијата на ОБСЕ во Република Македонија
  повеќе
 
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА