Ekspertë nga fusha e mbrojtjes së të drejtave te autorit dhe të drejtave tjera te aferta dhe te drejta te pronesise intelektuale

1.PROGRAMIN për dhënien e provimit profesional për ekspert në fushën e mbrojtjes të së drejtës autoriale dhe të drejtve tjera të përafërta
03.10.2013, 0,00KB
  20.07.2017
  Ministri Saliji takoi kryetarin e SPOGJ-it, z.Pece Grujoski
  më shumë
 
  17.07.2017
  NJOFTIM
  më shumë
 
  14.07.2017
  Ministri i Drejtësisë z.Bilen Saliji priti ne takim protokolar ambasadorin e Britanisë së Madhe ekselencën e tij z.Charles Garrett
  më shumë
 
  14.07.2017
  Ministri i Drejtësisë z.Bilen Saliji realizoi takim me kryetarin e Shoqatës së Gjyqtarëve të Republikës së Maqedonisë,Dr. Xhemali Saiti
  më shumë
 
  05.07.2017
  Ministri i drejtësisë Bilen Saliji realizoi takim protokolar me ambasadoren e Republikës Federale të Gjermanisë Ekselencën e Saj Dr. Kristinë Althauze
  më shumë
 
  27.06.2017
  Ministri i drejtësisë z.Bilen Saliji sot priti në takim zyrtarë ekspertin e BE-së z.Rajnhard Pribe
  më shumë
 
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА