Ekspertë nga fusha e mbrojtjes së të drejtave te autorit dhe të drejtave tjera te aferta dhe te drejta te pronesise intelektuale

1.PROGRAMIN për dhënien e provimit profesional për ekspert në fushën e mbrojtjes të së drejtës autoriale dhe të drejtve tjera të përafërta
03.10.2013, 0,00KB
  03.02.2017
  Ministri i drejtësisë z.Valdet Xhaferi ndau 120 vërtetime për kandidatët që kaluan me sukses provimin e jurisprudencës
  më shumë
 
  31.10.2016
  Mbahet manifestimi tradicional “Ditët e Noterëve”
  më shumë
 
  31.10.2016
  Ministri Xhaferi në takim protokolar me Ambasadorin e Francës z.Christian Thimonier
  më shumë
 
  19.10.2016
  Ministri i drejtësisë Valdet Xhaferi pati fjalë rasti në Kongresin ndërkombëtarë të drejtësisë që po mbahet në Stamboll.
  më shumë
 
  18.10.2016
  Ministri Xhaferi realizoi takim zyrtarë me homologun e tij turk z. Bekir Bozdag
  më shumë
 
  17.10.2016
  Ministri i Drejtësisë z.Valdet Xhaferi në Kongresin Botërorë të Drejtësisë që po mbahet në Stamboll
  më shumë
 
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА