11.12.2017
  Saliji – Rasnaç: Memorandum për bashkëpunim ndërmjet ministrive të drejtësisë të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Letonisë
  më shumë
 
  07.12.2017
  Fjalimi i Ministrit të Drejtësisë,Bilen Saliji,në konferencën e sotme për shtyp për Raportin nga mbikëqyrja mbi funksionalitetin e sistemit informatik
  më shumë
 
  07.12.2017
  Njoftim për konferencë për media
  më shumë
 
  05.12.2017
  Ministria e Drejtësisë vazhdon me punën transparente: për publikun janë në dispozicion dokumente, informacione dhe të dhëna të reja
  më shumë
 
  01.12.2017
  Brifing me përfaqësuesit e mediave në Ministrinë e Drejtësisë: Transparent dhe llogaridhënës për çështjet që prekin publikun e gjerë
  më shumë
 
  01.12.2017
  Njoftim për brifing me gazetarë dhe redaktorë
  më shumë
 
-->
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА