Правосуден испит

Во текот на годината има пет испитни сесии и тоа: февруарска, априлска, јунска, октомвриска и декемвриска сесија. Пријавувањето на испитот е од 1 до 15 претходниот месец (јануари, март, мај, септември и ноември). Во текот на годината, средствата што ќе ги уплатат кандидатите доколку не се јават на испитот односно не го започнат полагањто на испитот, се префрлуваат за следните сесии додека не се јават на испитот.
Надлежен орган: Министерство за правда
Сектор: Правосудство
Програмата за полагање на правосуден испит можете да ја најдете тука (во листаните документи подолу), а за дополнителни информации за испитите ќе можете да ги најдете на сајтот на Министерството за правда во делот на Испити.
3.
12 февруари 2020
36,52KB
12.
17 јануари 2020
69,15KB
16.
23 декември 2019
201,61KB
37.
24 септември 2019
34,66KB
38.
06 август 2019
54,41KB
48.
10 јуни 2019
30,59KB
50.
14 мај 2019
135,68KB
67.
19 февруари 2019
34,65KB
84.
30 ноември 2018
34,61KB
96.
20 септември 2018
32,42KB
98.
22 август 2018
32,11KB