KËSHILLTAR SHTETËROR

Emri dhe mbiemri: Milazim Mustafa

Arsimimi: Magjistër i euro-integrimeve 

Kontakt
tel.
mmustafa@mjustice.gov.mk

 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk