И З В Е С Т У В А Њ Е

ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ

 

 

 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА ГИ ИЗВЕСТУВА СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ ДЕКА ОГЛАСОТ  ЗА  НАРЕДНАТА  ИСПИТНА  СЕСИЈА  ЌЕ  БИДЕ  ОБЈАВЕН  НА        17 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК) НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА (ВО ДЕЛОТ ЗА СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ) И ВО ДНЕВНИТЕ ВЕСНИЦИ „СЛОБОДЕН ПЕЧАТ“ И „КОХА“.

ОГЛАСОТ ЌЕ ТРАЕ 15 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕТО, А ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ТРЕБА ДА БИДЕ ДОСТАВЕНА ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА (ВО АРХИВАТА ИЛИ ПО ПОШТА) ОД 17.09.2018  ГОДИНА ЗАКЛУЧНО СО 01.10.2018 ГОДИНА.