План за јавни набавки за 2019 година на Министерството за правда

 

(да ја видите содрзината  кликнете на  ПРЕЗЕМИ)