ПОДАТОЦИ ЗА ОСУДЕНИ И ПРИТВОРЕНИ ЛИЦА ВО КПУ НА Р.М

23.03.2018 УИС

 

Почитувани,

На следниов линк можете да ги погледнете ПОДАТОЦИТЕ ЗА ОСУДЕНИ И ПРИТВОРЕНИ ЛИЦА ВО КПУ НА Р.М заклучно со 20.03.2018година

Автор
Управа за извршување на санкции
02 3223 519
Архива на новости