Информативен состанок во врска со повикот за проектни предлози за Грант проект ИПА 2014 "Зајакнување на влијанието на граѓанското општество за ефектив

16.03.2018 Новости

Ве известуваме дека на 06 Март 2018 година на веб страната https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcomeи веб страната на ЦФЦД http://cfcd.finance.gov.mk објавен e повик за проектни предлози за Грант проект ,,Зајакнување на влијанието на граѓанското општество за ефективни реформи во правниот сектор‘‘ - Реф.бр. EuropeAid/159-467/ID/ACT/MK. Би сакале да Ве поканиме на информативната сесија на овој повик за предлози на 20 Март 2018 година во 10:00 часот, во ЕУ инфо центарот, Св. Кирил и Методиј 52 б, 1000 Скопје. Крајниот рок за поднесување на Проектно резиме е 23 Април 2018, до 16:30 часот по локално време.

Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Архива на новости