Известување за почеток на процесот на подготовка на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности

22.08.2018 Новости

Ве известуваме дека Министерството за правда отпочнува процес за подготовка на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности во насока на подобрување на квалитетот на запишаните права во катастарот на недвижности и намалување на процентот на незапишаните права во катастарот на недвижности, согласно Извештајот Doing Business 2018“  на Светска банка. Целта на измените е да се создадат правни претпоставки за подобрување на квалитетот на запишаните права, а со тоа и јакнење на правната сигурност во запишаните права во катастарот на недвижности.

 

Преземете го Известувањето во целост на овој линк: Известување за почеток на процесот за подготовка на предлог закон

Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Архива на новости