Оглас за вработување: Асистент на ПТС (Постојаниот твининг советник) и Јазичен асистен

03.09.2018 Новости

Оглас за вработување: Асистент на ПТС (Постојаниот твининг советник) и Јазичен асистент

03.09.2018

Твининг проект ИПА 2014 „Зајакнување на пенетенцијарниот систем и пробациската служба” (MK 14 IPA JH 02 18)

има потреба од ангажирање на:

1. Асистент на постојаниот твининг советник

2. Јазичен асистент на постојаниот твининг советник

Период на вработување: 21 месец

Локација: Министерство за правда, Скопје

Краен рок за аплицирање: 07.09.2018

 

 

Услови за работа – Асистент на постојаниот твининг советник

 

Услови за работа – Јазичен асистент на постојаниот твининг советник

Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Архива на новости