Министерката за правда проф. д-р Рената Дескоска денеска ги врачи уверенијата за положен правосуден испит

21.09.2018 Новости-М

 Министерката за правда проф. д-р Рената Дескоска денеска ги врачи уверенијата за положен правосуден испит. Станува збор за кандидати кои полагаа во јунска сесија. Следната сесија за полагање ќе биде во октомври. Оние кандидатите кои го положиле правосудниот испит а не биле во можност да го подигнат уверението за положен правосуден испит, истото можат да го сторат секој работен ден од 9:30 do 15:30 часот

Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Скопје
Архива на новости