Известување за почеток на процесот на подготовка на Предлог на Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија

01.02.2019 Новости

Ве известуваме дека Министерството за правда отпочнува процес за подготовка на Предлог на Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија. Целта на Законот е да се отстранат лоцираните недостатоци во постојниот закон, особено во деловите поврзани со надлежностите на Агенцијата, надзорот и фондот за финансиски средства.

Преземете го Известувањето во целост на овој линк :Известување за почеток на процесот за подготовка на предлог закон

Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Архива на новости