Доделување на уверенија за положен правосуден испит - Априлска испитна сесија 2019

12.06.2019 Новости-М
 Доделување на уверенија за положен правосуден испит - Априлска испитна сесија 2019
Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Скопје
Архива на новости