Министерство за правда


Димитрие Чуповски 9

1000 Скопје Република Северна Македонија

cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk

+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648,

+389 (0)2 3226 - 975

Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до Информации од јавен карактер на телефон: (02) 3 116 123 л.454 или на e-mail: mcvetkovski@mjustice.gov.mk (Марина Цветковски)

Лице овластено за внатрешно пријавување:
Никола Прокопенко (тел. 31166 493 лок. 146, е-маил: nprokopenko@mjustice.gov.mk)