Државни советници

img

Државни советници

Санела Хасиќ

Државен советник за постапување по барања, препораки и укажувања на Народниот правобранител

3116648, локал: 221, shasic@mjustice.gov.mk

Работно искуство: