За министерот

Министер

img

Министер

Кренар Лога

Кренар Лога е роден на 25 февруари 1984 година во Струга.  Основното и средното училиште ги завршува во родниот град. Дипломира на Правниот факултет на Југоисточна Европа во Тетово, Република Северна Македонија во 2006 година.  
Од 2008 до 2011 година завршил и Магистерски студии по Дипломатија при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, Република Северна Македонија.
Од 2015 до 2016 година добил Уверение за положен правосуден испит од Министерство за правда во Скопје, Република Северна Македонија.
Професионалната кариера ја започнува во 2003 година како ИТ Демонстратор при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, РСМ каде што работел до 2004 година.   
Потоа продолжува од 2006 до 2007 година како советник за правни работи  во ДООЕЛ “ Фиторе“ во Струга, РСМ.
Од 2007 до 2008 година работи на позиција заменик директор во Управа на финансиска полиција, Влада на РСМ, во Скопје.
Од 2009 до 2010 година работи како советник за правни работи во Општина Тетово, РСМ.
Во 2013 година ја добива функцијата шеф на кабинет, советник за правни работи во Општина Струга, РСМ.
Од 2014 до 2017 година работи како секретар на општина во Општина Струга, РСМ.
Од 2017 до 2019 година работи како раководител на сектор за правни прашања и општи работи во Општина Струга, РСМ.
Од 2019 до 2021 година ја добива функцијата раководител на сектор за управување со човечки ресурси во Државно правобранителство на Република Северна Македонија.
Во периодот од 2020 до 2021 година работи како извршен директор во Институтот за јавна политика “Арбен Џафери“.
Од јануари 2021 година до февруари 2023 година ја извршува функцијата член на Државната изборна комисија.
Во февруари 2023 година ја презеде функцијата министер за правда.
 
Мајчин јазик му е албански и зборува течно македонски, англиски и италијански. Оженет е, татко на едно дете. 
 
 

Образование и обука:

 
2002 – 2006 година
ДИПЛОМИРАН ПРАВНИК – Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово, РСМ
2008 – 2011 година 
МАГИСТЕР ПО ДИПЛОМАТИЈА- Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово, РСМ
2015 – 2016 година
УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕН ПРАВОСУДЕН ИСПИТ, Министерство за правда, Скопје, РСМ 
2014 година 
CERTIFICATE FOR DIPLOMATIC PROTOCOL AND BUSINESS LABELING – Protocol Academy Skopje, North Macedonia
2014 година 
CERTIFICATE FOR DIPLOMATIC PROTOCOL AND BUSINESS LABELING, Protocol Academy, Skopje, North Macedonia
29/09-2020 - 01/10/2020 година
CERTIFICATE FOR PARTICIPATION ”THE POLITICAL FINANCING WORKSHOP” – USAID, IFES - Skopje, North Macedonia
2008 – 2009 година 
CERTIFICATE TRAINING MODULES WITHIN THE "SCHOOL OF DEMOCRACY AND LEADERSHIP – Project of the German Fund-The Balkan Trust for Democracy & Institute for Democracy and Development
2005 година
CERTIFICATE FOR SUCCESSFULLY ATTENDING THE TRAINING ON EU POLICIES – Konrad Adenauer Stiftung - Institute for Democracy "Societas Civilis"
2013 – 2015 година
CERTIFICATE FOR TREATMENT OF ORGANIC WASTE IN FRAME OF SAFEWASTE CYCLE – Program co-founded by European Union and by national funds of the Participating Countries
Project: Recycling of organic waste and green entrepreneurship in urban web to secure public health 
2014 година 
CERTIFICATE FOR STAFF TRAINING – Protection and Rescue Directorate, Skopje, North Macedonia
2015 година 
CERTIFICATE IN EXPERIENCES IN MAKING GOOD TECHNICAL SPECIFICATIONS AND MARKET ANALYSIS – BKS Global
2015 година
CERTIFICATE FOR PARTICIPATION PRACTICAL TRAINING ON THE TOPIC "LAW FOR ADMINISTRATIVE OFFICIALS – Academic Practicum, Skopje
2015 година
CERTIFICATE FOR PARTICIPATION PRACTICAL TRAINING ON THE TOP "THE NEW LAW ON CONSTRUCTION LAND" – Academic practicum – Skopje
2015 година
CERTIFICATE OF PARTICIPATION – Association of legal-economic research and education JURIDIKA 
2015 година 
CERTIFICATE FOR PARTICIPATION PRACTICAL TRAINING ON THE TOPIC "MANAGING THE EFFECT OF ADMINISTRATIVE OFFICIALS, Academic Practicum – Skopje, North Macedonia
2015 година
CERTIFICATE FOR PARTICIPATION PRACTICAL TRAINING ON THE TOPIC "THE NEW ON URBAN AND PHYSICAL PLANING, Academic Practicum – Skopje, North Macedonia
2014 година
CERTIFICATE FOR PARTICIPATION PRACTICAL TRAINING ON THE TOPIC "PUBLIC AND CONTRACTING AUTHORITIES, Academic Practicum – Skopje, North Macedonia