За заменик министерот

Заменик министер

img

Заменик министер

Викторија Аврамовска Мадиќ

Викторија Аврамовска - Мадиќ
 
Датум на раѓање: 06 / 12/ 1978
Националност: македонка
 
 
 

РАБОТНО ИСКУСТВО

 
 
Август, 2022  -
Судски совет на Република Северна Македонија
Државен советник
 
Декември, 2021 - Август, 2022
Општина Центар
Помошник раководител на сектор за правни и организациони работи
 
Ноември, 2017 - Ноември, 2021
Град Скопје
Секретар на Град Скопје
 
Септември, 2006 - Ноември, 2017
Кабинет на Претседател на Република Северна Македонија
Сектор за правни работи, Шеф на протокол
 
Декември, 2004 – Септември, 2006
Министерство за правда
Шеф на кабинет на министерот
 
Февруари - Декември, 2004
Влада на Република Северна Македонија
Помлад соработник
 
Февруари, 2003 - Февруари, 2004
ЈП за аердромски услуги, Скопје
Самостоен референт за судски спорови во сектор за правно нормативни работи
 
Октомври, 2001 - Февруари, 2003
Адвокатска канцеларија 
Приправник
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

 
 
Април, 2013
Европски Универзитет - Факултет за правни науки - Правна регулација на издавањето акции
Магистер по правосудство
 
Декември, 2011
Испитна комисија за полагање на нотарски испит при Министерство за правда
 
Јуни, 2004
Испитна комисија за полагање на правосуден испит при Министерство за правда
 
Септември, 1997 – Септември, 2001
Правен факултет “Јустинијан I”, Скопје - Управно право
Дипломиран Правник
 
 

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНЦИИ

 
МАЈЧИН ЈАЗИК: Македонски
ДРУГИ ЈАЗИЦИ: Англиски, Српско - хрватски
 
 

СОЦИОЛОШКО - КОМУНИКАЦИСКИ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ

 
Друштвена, комуникативна, подготвена за тимска работа
 
 

ОРГАНИЗАЦИСКИ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ

 
Самоиницијативена, професионално дисциплинирана, исполнителна, доследна во извршувањето на задачите, динамичена, желна за максимален придонес
 
 

ТЕХНИЧКИ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Одлични познавања од областа на персоналните компјутери (Word, Excel, Coral, PowerPoint, Adobe Acrobat, Internet)
 
 

ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ

 
“B” категории