Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Скопје

Министерството за правда го донесе Годишниот оперативен план за 2024 година за имплементација на вториот Национален акциски план на РСМ за имплементација на Резолуцијата на ООН 13/25 ,, Жени, мир и безбедност (2020-2025).

Во него се предвидени активности за ефикасно и ефективно остварување на поставените цели на Законот за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела сторени со насилство, превенција на насилство на жените, градење на капацитети за практична примена на одредбите од Истанбулската Конвенција преку обука на судии и јавни обвинители.

Министерството за правда ќе го известува Министерството за одбрана за степенот на реализација на овој план на полугодишно и годишно ниво.


Претходна

Внимателно да се следат ризиците за појава на корупција и да се преземет мерки за нивна превенција

Следна

Министерот Лога ја поздравува одлуката на Уставниот суд за укинување на уште еден пропис по поднесена Иницијатива за пречекорување на уставниот рок за објавување во Службен весник.